DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
UBND Quận Bình Thạnh TP.HCM

(+84-28) 3841 7902   binhthanh@tphcm.gov.vn

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 LĨNH VỰC ĐÔ THỊ
TẠI UBND QUẬN BÌNH THẠNH

UBND QUẬN BÌNH THẠNH Cổng dịch vụ công trực tuyến

Địa chỉ: 6 Phan Đăng Lưu, P.14, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: (+84-28) 3841 7902

Email: binhthanh@tphcm.gov.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Bộ phận tiếp nhận

(028) 3.8.417.902